Zamek Golub-Dobrzyń

Główna  /  Blog  /  Obecna strona
×Szczegóły

Zamek golubski to dawna twierdza krzyżacka, która dumnie wznosi się i góruje nad okolicami dwóch zjednoczonych miasta: Golubia i Dobrzynia. Wybudowany jako warownia gotycka, dziś należy do arcydzieł architektury średniowiecznej.

Zamek Golub-Dobrzyń powstał w latach 1293 – 1306 jako warownia krzyżacka. Składała się ona z zamku wysokiego i przedzamcza (zwanego inaczej przedgródkiem lub zamkiem niższym), czyli części gospodarczej – ze stajniami, stodołami i spichlerzami. Miejsce budowy twierdzy wybrano bardzo starannie. Strome wzgórze, dostępne było jedynie od strony zachodniej. Widać było z niego nie tylko drogę do Torunia i Brodnicy i tereny na lewym brzegu Drwęcy, ale też grodziska w Ostrowitem i Nowogrodzie, a także zamek w Kowalewie Pomorskim. Zamek wysoki pobudowano na planie czworoboku wokół wewnętrznego dziedzińca.

Strategiczne znaczenie twierdzy rosło wraz z nasilającym się konfliktem polsko-krzyżackim. Zamek golubski przeszedł w ręce polskiei dopiero w wyniku rozstrzygnięć wojny trzynastoletniej (pokój toruński z 1466 r.).

Około 1511 r. z polecenia Zygmunta Starego rozpoczęła się odbudowa i przebudowa zamkowych wnętrz – jeszcze w dawnej stylistyce gotyckiej, choć zastosowane w kapitularzu stropy belkowe i polichromie we wnękach okiennych zapowiadały już nową epokę.

W latach 1611 – 1623 przebudowany został w stylu renesansowym przez Księżnę Annę Wazównę (siostrę Zygmunta III Wazy). Przede wszystkim mury zwieńczono otynkowaną attyką, a w narożnikach postawiono okrągłe wieżyczki nakryte kopułkami. Na ścianach elewacji i attyk wykonano techniką sgraffitową figuralne ozdoby.

Od 1772 r. kiedy to zamek golubski przeszedł w posiadania Prus stopniowo popadał w ruinę. Od 1960 r. jest odbudowywany, a prace trwają nadal. Zwiedzanie zaczyna się od dziedzińca skąd końskimi schodami wchodzi się na krużganki. Następnie zwiedza się salę obrad, dawną kaplicę, infirmerię oraz kapitularz. Na zamku co roku odbywają się również jedna z najsłynniejszych zabaw sylwestrowych, gdzie bawią się znani Polacy. Warownia znana jest także ze słynnych turniejów rycerskich (na początku lipca zazwyczaj).

Źródło: zamekgolub.pl, Informacje własne.

Zobacz także:

Zamek Radzyń Chełmiński • Ruiny zamku w Bobrownikach

+Podobne
+Meta
+Komentarze

Zostaw odpowiedź