Olsztyn – zamek w Olsztynie Szlak Orlich Gniazd

Główna  /  Blog  /  Obecna strona
×Szczegóły

Zamek w Olsztynie dzięki charakterystycznej gotyckiej baszcie wznoszącej się na wysokość 35 m, są jednymi z najlepiej rozpoznawalnych zamków na Szlaku Orlich Gniazd.

Warownia została wzniesiona na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, rozbudowanego w latach 1349-1359 z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, dla obrony pogranicza śląsko-małopolskiego.

W 1370 r. zamek przeszedł w ręce księcia Władysława Opolczyka i stał się ośrodkiem okręgu sądowego. W 1391 r. na żądania szlachty Władysław Jagiełło zorganizował wyprawę zbrojną i opanował zamek. Warownia stała się siedzibą starostwa niegrodowego i posiadała stałą załogę wojskową. Pierwszym starostą został Jan Szczekicki herbu Odrowąż.

W połowie XVI w., za czasów starosty Mikołaja Szydłowieckiego twierdza została wzbogacona o renesansowe elementy. W 1587 r zamek został zniszczony, lecz niezdobyty przez wojska Maksymiliana Habsburga – pretendenta do polskiej korony. Kolejny cios spadł na zamek podczas ataku szwedzkiego w 1656 r. Od tego czasu popadał on w ruinę, skały wapienne kruszyły się naruszając mury. Ponadto dolne partie zamku zostały w latach 1722-29 rozebrane. Materiał posłużył na budowę kościoła w Olsztynie.

W czasie swej świetności w XVI w. zamek składał się z 5 zasadniczych części: dwu przedzamczy oraz zamku dolnego, środkowego i górnego. Po pd-wsch stronie wzgórza znajdował się wjazd, który prowadził przez most zwodzony oraz bramę, umieszczoną w wieży, połączoną z murami obronnymi. Dalej znajdowało się pierwsze, wydłużone podzamcze z zabudowaniami gospodarczymi. Od zamku dolnego oddzielone ono było murem z bramą. W zamku dolnym stały budynki gospodarcze oraz dom mieszkalny zwany Kamieńcem. Kolejna brama prowadziła do zamku średniego, sytuowanego u podnóża okrągłej wieży. Ta część z zamkiem górnym połączona była mostem zwodzonym nad sofą i bramą w murze przy wieży. Umieszczono tutaj kuchnie i trzy tzw. pokoje królewskie (sypialnia, jadalnia i sala sądowa).

Drugie podzamcze znajdowało się w części południowo – zachodniej, z kwadratową basztą obserwacyjną zw. Sołtysią. Cały zamek otoczony był murem obronnym.

W konstrukcję zamku włączono wapienne ostańce oraz krasowe groty. Do dziś zachowały się ruiny w postaci wieży i fragmentów murów.

Zdecydowanie polecam do odwiedzenia to miejsce. Niewielka wspinaczka od strony bramy głównej lub od ulicy Karlińskiego na pewno poprawią nam zdrowie i kondycję. Warto wejść na wieżę, z której roztacza się wspaniały widok na skałki Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Źródło: L.Kajzer i inni, Leksykon zamków polskich,Warszawa 2003, s. 344 – 347

Zobacz także:

Zamek w Mirowie • Zamek w Bobolicach • Zamek Ogrodzieniec

+Podobne
+Meta
+Komentarze

Zostaw odpowiedź