Bezławki – Kościół, który był zamkiem

Główna  /  Blog  /  Obecna strona
×Szczegóły

W małej wsi Bezławki na Mazurach na wzniesieniu stoi kościół, który kiedyś był … zamkiem.

Historia tej budowli sięga końca XIV w. Wówczas to powstał zamek krzyżacki. Warownia została wybudowana na planie kwadratu. W narożach znajdowały się baszty, w środkowej części murów półbaszty. Brama wjazdowa znajdowała się na południowym wschodzie. Zamek pełnił funkcję strażnicy i bazy wypadowej do ataków na Litwę. Po wielkiej wojnie z Zakonem w latach 1409-1411 warownia straciła swoje znaczenie militarne. W 1513 r. dom zamkowy zamieniony został w Kościół (podległy parafii w Reszlu), zaś w 1583 r. Kościół przekształcono w świątynię protestancką.

W latach 1726-1730 wzniesiono czterokondygnacyjną wieżę dzwonniczą.

Warto zatrzymać się na chwilę, aby obejrzeć zamek-kościół. Jest to niewątpliwie ciekawostka w skali kraju.

Dodatkowo wiąże się z nią legenda o świętym Graalu. Zaginiony kielich, którego Chrystus miał używać w czasie ostatniej wieczerzy, według legendy, był przez pewien czas ukryty w kościele w Bezławkach. W inwentarzach kościelnych w Bezławkach opisano greckie (ruskie) antepedium – ozdobną osłonę ołtarza. Według miejscowych przekazów antepedium oraz święty kielich były darem księcia litewskiego Świdrygiełły, brata króla Władysława.

+Podobne
+Meta
+Komentarze

Zostaw odpowiedź